24-11-2018
ASOM har haft nedbrud på deres hovedstation, der medføre at vi hverken har TV eller internet. Der arbejdes hårdt på at finde fejlen.
Vi beklager meget de gener det har medført for vores medlemmer.

12-10-2018
Det meste af dagen har Kukkedal,  Kåverknoldene  og Kåverdalen været uden internet og tv. Årsagen til det manglende signal skyldes, at et firma er ved at nedgrave nye el-ledninger i området. Desværre slukkede de samtidig for strømmen til den af vores forstærkere, der leverer signalet til de tre veje. Det tog nogen timer for to af Sønderho Antenne Forenings bestyrelsesmedlemmer at finde fejlen. Vi beklager på det pågældende firmas vegne de ulemper, det manglende signal måtte have medført.”

10-10-2018
Så er vi oppe at køre igen. Det var en forstærker i hovedstationen, der var defekt. Muligvis skal modemmet slukkes og tændes for igen, for at komme på igen.
Vi beklager endnu en gang de ulemper det har medført.

10-10-2018
Vi forventer at have det oppe at køre inden kl. 20 i aften.
Vi beklager de ulemper det har medført for vores medlemmer.

09-10-2018
Vi har en defekt forstærker der dækker Lodne Bjerge, Søndermarken, Ved Bavnen, Kåverknoldene, Kåverdalen og Kukkedalen.
Vores tekniker kommer med en ny forstærker i morgen den 10.-10.
Vi beklager de ulemper det har medført for de berørte medlemmer.
Vi vil opfordre til at lave hotspot via mobiltelefonen.
Vi beklager endnu engang. 

Landevejen 63 • Sønderho, 6720 Fanø • Tlf. 24895770 • info@soenderho-af.dk
Powered by AppDreamer