Indmeldelse

Hent indmeldelsesblanket (bruges også ved ejerskrifte) som PDF fil
Indmeldelsesblanket gældende fra 1.7.22 findes her

Blanketten kan også fås ved henvendelse til kasserer Marius Nielsen, Landevejen 63, Sønderho.

Udmeldelse

Hent udmeldelses blanketten som pdf her

Pakkeskift

Hent blanket til brug ved pakkeskift som PDF fil, her

Graveregler

Hent blanket for gravearbejde, som pdf, her

Internet tilmelding


Tilmeldingsblanket til internet pr. 1.7.22 findes her

Udfyld blanketten og send den til, Marius Nielsen, Landevejen 63, 6720 Fanø,
eller scan den som pdf-fil og send den til mn@soenderho-af.dk. eller info@soenderho-af.dk


Landevejen 63 • Sønderho, 6720 Fanø • Tlf. 24895770 • info@soenderho-af.dk
Design og System Therese Vendelhaven