Fremtiden vil stille store krav til kabelinstallationen for TV/radio og internet hos den enkelte bruger.


Antenneforeningen vil hermed gerne gøre opmærksom på mulige årsager til forstyrrelser ved modtagning af radio og TV. Mulighederne for forstyrrelser vil øges i fremtiden, og vil med indførelsen af 800 MHz-båndet til mobiltrafik få sin første store udfordring.

For information henvises til følgende videoklip:

Vi håber med den viden, som videoerne giver, at vore brugere vil foretage en kritisk gennemgang af deres installation.

Hvis man er i tvivl om kvaliteten af installationen, kan kontakt til GE Teknik formidles via bestyrelsen.

Landevejen 63 • Sønderho, 6720 Fanø • Tlf. 24895770 • info@soenderho-af.dk
Powered by AppDreamer