Fremtiden vil stille store krav til kabelinstallationen for TV/radio og internet hos den enkelte bruger.


Antenneforeningen vil hermed gerne gøre opmærksom på mulige årsager til forstyrrelser ved modtagning af radio og TV. Mulighederne for forstyrrelser vil øges i fremtiden, og vil med indførelsen af 800 MHz-båndet til mobiltrafik få sin første store udfordring.