FEJLMELDING

Antenneforeningen vil hermed gerne gøre opmærksom på mulige årsager til forstyrrelser ved modtagning af og TV. Mulighederne for forstyrrelser vil øges i fremtiden, og vil med indførelsen af 800 MHz-båndet til mobiltrafik få sin første store udfordring.


Før du fejlmelder

Kravene til kabelinstallation for tv/internet er øget i takt med større forbrug på internettet og anvendelse af SmartTV.

Det er derfor meget vigtigt, at man læser nedenstående igennem, før du fejlmelder.


Har du dårlige billeder på dit fjernsyn, kan det skyldes at dine installationer ikke er HF tæt. Fra den nye mast sendes der nu i 4G/5G, som kan give dårlig billedkvalitet, hvis du stadig bruger de gamle antennestik (dem med plastikkappe). Kontroller først om du har alle stik HF tætte. Alt skal være lukket inde i metalkappe.


Fejlsøgning til og med første stikdåse er uden omkostninger. Er fejlen i antenneforeningens anlæg, reparerer vi uden omkostninger til og med stander i skel. Reparation af dit interne anlæg samt udskiftning af din stikledning udføres for din regning.


Hvis en kanal er forsvundet, og dit fjernsyn viser sort skærm, der hvor programmet plejer at være, kan det skyldes en fejl i antenneanlægget. Mener du, at fejlen lige er sket, er det en god idé at fejlmelde det.


Før du ringer

  • Kontrollér at antennestikkene er sat rigtigt i og er i orden - både i stikdåsen og ved fjernsynet
  • Prøv at koble alt andet udstyr fra (video, dekoder, andre tv)
  • Har du mere end ét fjernsyn, prøv da at tilslutte det direkte i den første stikdåse (der hvor antennekablet kommer ind)
  • Tal med naboen om de har det samme problem
  • Vær opmærksom på at anlægget bliver serviceret i dagtimerne - der kan derfor være periodiske udfald som følge af arbejder påanlægget.

Fejlmelding skal ske på mail til Bent eller Søren:

Bent Maigaard: bent@maigaard.com

Søren Hjelm: hjelmxx@gmail.com

Er mail ikke en mulighed, så kan Bent kontaktes på Tlf: 3138 3454


Ellers direkte til ASOM support: 4440 0953..


Er du i tvivl, om fejlen er i antenneanlægget eller hos dig selv, er her forslag til fejlmuligheder hos dig selv:

Streger og striber Streger

striber eller sne på en kanal skyldes mest sandsynligt, at andet teknisk udstyr (f.eks. video, dekoder eller spillekonsol) bruger den samme frekvens, som dit fjernsyn modtager signaler på. Som hovedregel kan alt teknisk udstyr, der er forbundet med et antennekabel, genere det almindelige antennesignal.


Sne og grums (løse forbindelse)

Der er to typiske årsager til sne og grums i billedet. Har du selv monteret antenneledningen i hjemmet, er det muligt, at nogle af de små kobbertråde i kablet rører ved lederen. Er det tilfældet, vil du se sne og grums på flere programmer. Det kan også være, at du har rullet et stykke af kablet sammen. Det kan medfører et knæk på lederen og dermed et dårligt billede.


Ekstra stik kan give fejl

En anden årsag til fejl kan være, at man selv har koblet flere fjernsyn på antenneanlægget. Vær opmærksom på, at hver gang signalet deles, halveres styrken og der kan derved opstå sne på skærmen. Hvis man har monteret ekstra stik kræver det ofte, at man får monteret en hjemmeforstærker, ellers bliver fjernsyns-billedet dårligt.