Persondataforordningen for Sønderho Antenneforening, kan hentes her.