Marts 2023

Dagsorden til generalforsamlingen den 5. april 2023 kan læses her

April 2022

Referat fra generalforsamlingen kan læses her

Formandens beretning kan læses her her