Referat fra bestyrelsesmøde, den 7. sept. 2017, kan hentes her.

Referat fra bestyrelsesmøde, den 26. juli 2017, kan hentes her.

Resume fra bestyrelsesmøde, den 3. sept. 2017, kan hentes her. 

Resume fra bestyrelsesmøde, den 5. dec. 2017, kan hentes her.