Indmeldelse

Hent indmeldelsesblanket (bruges også ved ejerskrifte) som PDF fil
Indmeldelsesblanket gældende fra 1.7.22 findes her

Blanketten kan også fås ved henvendelse til kasserer Cathrine Steenberg, Sønder Land 19, Sønderho.

Udmeldelse

Hent udmeldelses blanketten som pdf her

Pakkeskift

Pakkeskift skal laves på selvbetjening.

Graveregler

Hent blanket for gravearbejde, som pdf, her

Internet tilmelding


Tilmeldingsblanket til internet pr. 1.7.22 findes her

Udfyld blanketten og send den til info@soenderho-af.dk eller afleverer den i postkassen på Sønder Land 19, 6720 Fanø 


Sønderho Strandvej 10 • Sønderho, 6720 Fanø • info@soenderho-af.dk
Powered by AppDreamer