Fremtiden vil stille store krav til kabelinstallationen for TV og internet hos den enkelte bruger.


Antenneforeningen vil hermed gerne gøre opmærksom på mulige årsager til forstyrrelser ved modtagning af og TV. Mulighederne for forstyrrelser vil øges i fremtiden, og vil med indførelsen af 800 MHz-båndet til mobiltrafik få sin første store udfordring.